Fredlarna är en ögrupp med ca 100 öar och kobbar och ligger 6 distansminuter innanför Svenska Högarna, den yttersta utposten mot havet. Som gammalt kronofiske, utskiftat till skärgårdsbönder på skärgårdens inre stora öar, har Fredlarna ett 20 tal privata fiskebodar. Ögruppen förvaltas och vårdas av Fredlarnas Fiskevårdsområdes- förening och Fredlarnas Naturskyddsförening. Medlemskap i fiskevårdsområdesföreningen är obligatoriskt för alla som äger andelar i Fredlarna. Naturskyddsföreningen har ca 150 medlemmar och är frivillig.

Inloggning administratör